Eva Lång

Inspirationsföreläsning på lill-lördag
Föreläsningen i ikväll i Falun gav några bra verktyg till mentalt välmående. Föreläsningen: "Livet kan vara skit....eller provocerande enkelt" hölls av Sussie tillsammans med profilerna från Tomas och Dennis podcast. De gjorde ett bra intryck på mig med sitt budskap som bygger på tre grundstenar, Livslust, Medvetande och Tanken. Du är inte dina tankar, du lever inte dina tankar och tanken är inte på riktigt. Intressant! Men ju mera du klarar av att agera efter det desto mera kan du vara i Nu och inte dra på dig så mycket oro, som kan utveklas till stress, ångest och utbrändhet. Det finns alltid något att ta med sig från olika föreläsningar och denna i kväll var enkel i sitt budskap och jag skall försöka ta med mig att "Jag är inte mina tankar, jag är den som tänker".
 

(null)     

     

Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress